24 آوریل 2024 - 11:28

واگذاری کاروانسرای لات گیلان به سرمایه گذار خصوصی

13 اکتبر 2015 - 17:00 dsfr.ir/tf4ia

کاروانسرای لات مربوط به دوره قاجاریه در 35 کیلومتری جنوب شهرستان رشت و در کنار جاده رشت-تهران واقع شده است.

کاروانسرای لات استان گیلان برای احیاء، مرمت و بهره برداری به مدت 12 سال به سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (صابتا)؛ کاروانسرای لات استان گیلان در قالب یکی از مجموعه مزایده های برگزار شده توسط صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی، برای پیشبرد اهداف تعیین شده قانونی در مورد اماکن تاریخی و فرهنگی، به منظور مرمت، احیاء و بهره برداری به سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار شد.

کاروانسرای چهار ایوانی لات مربوط به دوره قاجاریه بوده و در 35 کیلومتری جنوب شهرستان رشت و در نزدیکی مزار امامزاده هاشم در کنار جاده رشت-تهران واقع شده است. این بنای تاریخی به شماره 1566 در زمره آثار ملی کشور به ثبت رسیده و در حال حاضر در مالکیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور قرار دارد.

1