17 آوریل 2024 - 00:48
دبیر انجمن میراث فرهنگی کشور:

هر اثر تاریخی به 100 نفر برای محافظت نیاز دارد

16 سپتامبر 2015 - 15:50 dsfr.ir/h58ox

دبیر انجمن میراث فرهنگی کشور گفت: هر کدام از آثار تاریخی به 100 نفر برای محافظ نیازمند است و همین مسئله اهمیت ورود افراد جامعه به این بخش را نمایان می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت الله رئوف پیش از ظهر امروز در جلسه انجمن های میراث فرهنگی خوزستان در اهواز عنوان کرد: اولین انجمن میراث فرهنگی کشور در سال 1329 در شهر نیشابور تشکیل شد و در همان ابتدای آغاز به کار این انجمن، مبحث مشارکت مردمی در حفظ و صیانت از آثار تاریخی مطرح شد.

وی افزود: نگرانی هایی که در سال های ابتدایی فعالیت این انجمن وجود داشت در خصوص افراد سودجویی بود که با قصد به دست آوردن عتیقه جات دفن شده در آثار تاریخی با تحریک شهروندان اقدام به تخریب این آثار می کردند.

رئوف با اشاره کمبود اعتبارات دولتی در خصوص حفاظت از آثار تاریخی کشور اظهار کرد: در همین راستا نیازمند ورود مردم و دوستداران فرهنگ و تاریخ کشور در این زمینه هستیم. به طور حتم با ورود افراد دغدغه مند به این بخش می توان تا حدودی نیازهای موجود را مرتفع ساخت.

دبیر انجمن میراث فرهنگی کشور با بیان اینکه افراد جامعه باید وارد صحنه شوند، تصریح کرد: ظرفیت های تاریخی و میراث ناملموس هر منطقه باید شناسایی و به شهروندان همان منطقه معرفی شوند. خوشبختانه اهمیت و رسیدگی به آثار تاریخی در خوزستان در این چند وقت اخیر قابل تقدیر است.

وی افزود: لازم است رسانه ها نسبت به شناساندن آثار تاریخی ملموس و ناملموس هر منطقه به صورت جدی فعالیت هایی را در دستور کار خود قرار دهند. به طور حتم در صورتی که افراد جامعه به اهمیت حفاظت از آثار تاریخی پی ببرند خودشان به صورت خودجوش وارد این عرصه می شوند.

رئوف با بیان اینکه بستر وجودی انجمن های میراث فرهنگی، حفاظتی است، گفت: در این زمان بیش از یک میلیون اثر تاریخی ثبت شده در کشور وجود دارد که هر کدام از این آثار به 100 نفر برای محافظ نیازمند است. همین مسئله اهمیت ورود افراد جامعه به این بخش را نمایان می کند.

دبیر انجمن میراث فرهنگی کشور با اشاره به اهمیت معرفی آثار تاریخی باستانی توسط انجمن های میراث فرهنگی گفت: این مسئله باید در اولویت کاری انجمن ها قرار بگیرد.

1