1 مارس 2024 - 10:40

3 اثر طبیعی فارس ثبت ملی شد

13 سپتامبر 2015 - 13:00 dsfr.ir/u11vr

3 اثر طبیعی فارس شامل سروهای کهن سال قبرستان روستای کوار کهنه در شهرستان کوار، چنارهای خورجان و مظفرآباد در شهرستان خرمبید در فهرست میراث طبیعی کشور به ثبت رسید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس با توجه به ویژگی ها و ارزشمندی این میراث طبیعی پرونده های ثبتی این آثار تهیه شد و در فهرست ملی به ثبت رسید.

در حال حاضر 8 میراث طبیعی استان در این فهرست به ثبت رسیده است.

گفتنی است طی سنوات گذشته درختان چنار و آبشار فدامی داراب و چنار تیرونجان استهبان و چشمه قصر یعقوب خرمبید در این فهرست جا گرفته است.

1