2 مارس 2024 - 08:19

خانه سرلشگر شیبانی هم تخریب شد

13 سپتامبر 2015 - 10:10 dsfr.ir/rk0ze

خانه سرلشگر شیبانی که از خانه های ارزشمند خیابان سی تیر تهران بود با مجوز سازمان میراث فرهنگی تخریب شد، خانه مذکور در شمال موزه آبگینه (خانه قوام) واقع شده بود و از جداره های با ارزش و دارای اهمیت محور گردشگری خیابان سی تیر بود.

به گزارش دنیای سفر به نقل از سفرنویس، گذر سی تیر و میرزا کوچک خان با توجه به کثرت اماکن گردشگری ویژه از قبیل موزه های ایران باستان و علوم و فنون، کلیساهای حضرت مریم و پطروس مقدس، آتشکده آدریان، کنیسه حیم و ... مورد استقبال بی نظیر گردشگران ورودی و داخلی بود و به عنوان گذر ادیان ابراهیمی از آن یاد می شد، که به تازگی نیز بخش موزه دوران اسلام و طبقه دوم موزه ایران باستان افتتاح شده بود.

خانه شیبانی با معماری ویژه که متعلق به یکی از نظامیان بلندمرتبه دوران پهلوی اول بود شوربختانه شبانه تخریب و تنها در حال حاضر جداره شرقی آن باقی مانده است.

چند ماه پیش نیز در 150 متری شمال غربی خانه موصوف، عمارت دیگری به نام عمارت ماوثاله تخریب شد. امید است به زودی سامانه ای برای مستندسازی و تشکیل پرونده اماکن تاریخی شهر تهران تهیه و تدوین شود تا از این گونه تخریب ها چه بدون مجوز چه با مجوزهای این چنینی جلوگیری شود.

1