کلاهخودی که به شکوه سابق بازگشت

10 آوریل 2024 - 15:50 dsfr.ir/gs0tp

کلاهخودی که به شکوه سابق بازگشت
کلاهخودی که به شکوه سابق بازگشت
کلاهخودی که به شکوه سابق بازگشت

کلاه خود رومی که تکه های مختلف آن با مشقت، مرمت و به همدیگر متصل شده است، برای عموم مردم به نمایش گذاشته شد.

به گزارش «دنیای سفر»، حدود دو دهه قبل گروهی از باستان شناسان آماتور با چند تکه فلز به ظاهر معمولی در محوطه ای در «لسترشر» واقع در بریتانیا مواجه شدند. این تکه های فلزی که در ابتدا به عنوان بقایای یک سطل زنگ زده شناسایی شده بودند، در حقیقت تکه های به جامانده از یک کلاه خود ۲۰۰۰ساله سواره نظام رومی بود که اکنون «کلاه خود هالاتون» نام گرفته است.

«آرت نت» نوشته است این شیء تاریخی در سال ۲۰۰۱ به همراه مجموعه ای از سکه ها و استخوان های خوک در نزدیکی یک محراب قرن یکمی کشف شد. امروزه از این اکتشاف به عنوان یکی از مهم ترین کشف های متعلق به «عصر آهن» بریتانیا یاد می کنند. این کلاه خود که زمانی با نقره و طلا تزئین شده بود، در نخستین دوره های حکومت امپراتوری روم بر بریتانیا به یکی از سواره نظامیان عالی رتبه رومی تعلق داشته است.

مرمت این کلاه خود چندین سال زمان برده است و متخصصان با مشقت و دقت، قطعات مختلف آن را به همدیگر متصل کرده اند. اکنون که تقریباً ۸۰ درصد از روند مرمت این کلاه خود تکمیل شده، در موزه «هاربورو» به نمایش درآمده است.

این کلاه خود از یک کاسه، هفت قطعه در نواحی گونه و چند قطعه دیگر تشکیل شده است. روی نواحی گونه تصویری از امپراتور روم سوار بر اسب به همراه یک الهه رومی به تصویر کشیده شده است. بخشی از کلاه خود که برای محافظت از پیشانی طراحی شده است، نیز به شکل پیکره یک زن ساخته شده که احتمالاً یک الهه رومی است و در کنار آن نیز چند شیر به تصویر کشیده شده است.

برای جلوگیری از آسیب رساندن به قطعات شکننده آن، متخصصان موزه از فناوری اسکن پیشرفته برای چاپ سه بعدی یک نسخه رزینی دقیق از این کلاه خود که با نقره و طلا روکش شده است، استفاده کردند. نسخه بازسازی شده دیگر از این کلاه خود نیز با استفاده از روش های سنتی آهنگری فلز ساخته شده است. 

1