بصیرالسلطنه میزبان مرمتگران شیرازی

7 سپتامبر 2015 - 17:20 dsfr.ir/am64l

بصیرالسلطنه میزبان مرمتگران شیرازی
خانه قاجاری بصیرالسلطنه شیراز

خانه قاجاری بصیرالسلطنه در شیراز مرمت می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس این خانه قاجاری که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است در حال مرمت است.

با توجه به ارزشمندی بنا مرمت این عمارت تاریخی در دستور کار اداره کل میراث فرهنگی قرار گرفت و میزان بیش از 800 میلیون ریال اعتبار برای مرمت این بنا لحاظ شده است.

قسمت های مختلف این خانه تاریخی شامل سبک سازی و مرمت بام مجاور حوض خانه، مرمت و بازسازی سقف شیروانی حوض خانه، بازسازی طاق فرو ریخته ضلع غربی، مرمت آزاره های سنگی ضلع غربی می باشد که مورد مرمت قرار گرفته است.

گفتنی است خانه بصیرالسلطنه در محله سنگ سیاه در بازارچه حاج زینل در یک کوچه فرعی قرار دارد و شامل ساختمان سر طویله، حوضخانه و حیاط مسکونی است که با جزئی تغییرات به صورت منزل مسکونی در آمده است که می توان آن را به صورت اولیه درآورد. این بنای بسیار ارزشمند متعلق به دوره قاجار می باشد.

1