پیام بان کی مون و دبیرکل سازمان جهانی گردشگری به مناسبت روز جهانی گردشگری

6 سپتامبر 2015 - 17:20 dsfr.ir/5w2qv

دبیرکل سازمان ملل متحد با صدور پیامی به مناسبت روز جهانی جهانگردی، این حوزه را ابزاری قدرتمند دانست که بر زندگی میلیون ها انسان تاثیر محسوس دارد.

به گزارش میراث آریا، بان کی مون با اشاره به اینکه روز جهانی جهانگردی امسال، نشانگر قابلیت های گردشگری در توسعه اجتماعی و اقتصادی است، توانایی گردشگری برای ایجاد توسعه پایدار را قابل ملاحظه و آن را به عنوان یکی از بخش های پیشرو در ایجاد اشتغال و مبارزه با فقر و توسعه متوازن حائز اهمیت دانسته است.

دبیر کل سازمان جهانی گردشگری نیز در پیامی به همین مناسبت، این روز را فرصتی برای درک ارزش حقیقی توان 1 میلیارد گردشگر برای ایجاد تغییرات دانست و گفت: «هم اکنون سالانه بیش از 1 میلیارد گردشگر به مقصدی خارج از کشور خود مسافرت می کنند. وجود این تعداد گردشگر، گردشگری را تبدیل به یکی از بخش های اقتصادی پیشرو کرده است. گردشگری به تنهایی 10 درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها و 6 درصد از مجموع صادرات جهانی را به خود اختصاص داده است.»

وی در ادامه پیامش تصریح کرد: «اما نباید فقط به جنبه قدرت اقتصادی این تعداد پرشمار گردشگر چشم دوخت؛ 1 میلیارد گردشگر یعنی ظرفیت عمیق و روزافزون صنعت گردشگری که می تواند برخی از ضروری ترین هدف های حال حاضر جهان را از جمله رشد اجتماعی-اقتصادی، توسعه فراگیر و حفاظت از محیط زیست به منصه ظهور برساند.»

شایان ذکر است؛ از سال 1980، سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد 27 سپتامبر (5 مهرماه) هر سال را به عنوان روز جهانی گردشگری جشن می گیرد.

1