25 فوریه 2024 - 05:28
مدیرکل فرودگاه های استان خراسان رضوی:

باندها و سطوح پروازی فرودگاه مشهد عملیاتی است

4 فوریه 2024 - 08:10 dsfr.ir/dq75w

باندها و سطوح پروازی فرودگاه مشهد عملیاتی است
برف روبی در فرودگاه بین المللی مشهد
برف روبی فرودگاه مشهد

مدیرکل فرودگاه های استان خراسان رضوی از اتمام عملیات برف روبی باندها و سطوح پروازی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد مقدس خبر داد.

به گزارش «دنیای سفر» از اداره کل فرودگاه های خراسان رضوی، محمود امانی بنی از اتمام عملیات برف روبی باندها و سطوح پروازی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهدمقدس خبر داد.

مدیرکل فرودگاه های استان خراسان رضوی افزود: هم اکنون باندهای فرودگاه مشهد عملیاتی بوده و برف روبی سطوح پروازی به صورت کامل انجام شده است. در حال حاضر به دلیل پایین بودن دید، پروازهای ورودی و خروجی اجازه پرواز نخواهند داشت و به محض بهبود شرایط دید در فرودگاه مشهد پروازها از سر گرفته خواهد شد.

برف روبی در فرودگاه مشهد

1