13 آوریل 2024 - 06:54

هشدار در خصوص انحصارطلبی در بازار اجاره اقامتگاه ها

18 سپتامبر 2023 - 22:00 dsfr.ir/cs8vf

هشدار در خصوص انحصارطلبی در بازار اجاره اقامتگاه ها
دریافتی
رزرو اقامتگاه بومگردی | بازار اجاره اقامتگاه ها

پلتفرم اجاره اقامتگاه «جاجیگا» با انتشار پستی در برخی کانال های تلگرامی به میزبانان اقامتگاه ها هشدار داد.

به گزارش «دنیای سفر»، پلتفرم اجاره اقامتگاه «جاجیگا» با انتشار پستی در برخی کانال های تلگرامی به میزبانان اقامتگاه ها هشدار داد.

جاجیگا با ارسال پیامی برای میزبانان خود، آن ها را نسبت به اقدامات انحصارطلبانه یک شرکت فعال در این حوزه و عواقب مخرب آن برای آینده میزبانان و صنعت گردشگری آگاه کرده است.

بر اساس اطلاع رسانی جاجیگا، اقدامات ضدرقابتی تحت عنوان «گارانتی» توسط یکی از رقبای این شرکت در حال انجام است و طی آن اقامتگاه ها به فعالیت انحصاری در سایتی خاص تشویق یا اجبار می شوند.

جاجیگا در اطلاعیه خود نوشته است یکی از سایت های شناخته شده رزرو اقامتگاه با تماس های مکرر با میزبانان ممتاز جاجیگا و پیشنهاد عقد قراردادهای چند ماهه یا سالانه، وعده گارانتی اقامتگاه های مذکور را داده و ایشان را از فعالیت در سایر پلتفرم های رزرو اقامتگاه منع می کند.

جاجیگا بیان کرده این اقدام جدید نیست و در دو سال گذشته نیز تکرار شده است.

در ادامه اطلاعیه جاجیگا آمده است، سایت مذکور پس از مدتی تا ۳۰ درصد کارمزدش را افزایش می دهد و برای جبران هزینه روزهایی که اقامتگاه انحصاری خالی مانده، قیمت آن را افزایش می دهد.

جاجیگا نامی از رقیب خود که به این اقدام دست زده نیاورده است.

1