یک مسئول در جهاد دانشگاهی خراسان رضوی مطرح کرد

سرمایه‌گذاری خارجی راهی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری

25 می 2023 - 15:00 dsfr.ir/bg7rn

سرمایه‌گذاری خارجی راهی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری
akhbareman.com
فاطمه رحمانی عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی گفت: سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند سبب توسعه زیرساخت‌ها و گسترش فعالیت‌های مختلف در حوزه صنعت گردشگری شود.

به گزارش «دنیای سفر» فاطمه رحمانی امروز، چهارم خرداد ماه، در نشست تخصصی «جایگاه گردشگری در برنامه‌ریزی اقتصادی» که در پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد، در خصوص تحلیل و تبیین آثار سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری، اظهار کرد: گردشگری نقش مهمی در رشد اقتصادی بسیاری از کشورها ایفا کرده و توسعه آن سبب پیشرفت و شکوفایی اقتصاد ملی می‌شود. بخش گردشگری پتانسیل بالایی برای تحریک سایر بخش‌ها در اقتصاد از طریق پیوندهای پسین و پیشین دارد.

وی افزود: مخارج کالا و خدمات گردشگری منجربه زنجیره‌ای از معاملات می‌شود که نیاز به عرضه کالا و خدمات از سایر بخش‌ها را افزایش می‌دهد. تقاضای مصرف ناشی از گردشگری نیز باعث ایجاد اشتغال بیشتر و تاثیر چند برابری بر اقتصاد می‌شود. گردشگران استفاده‌کنندگان کالا و خدمات گردشگری هستند. گردشگران در بخشی قرار دارند که تقاضا برای کالا و خدمات گردشگری را ایجاد می‌کنند. بخش گردشگری نیز شامل کلیه فعالیت‌های اقتصادی است که کالا و خدماتی را برای گردشگری تولید می‌کنند.

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی تصریح کرد: در رابطه با فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با گردشگری، تمام کالاها و خدمات این فعالیت‌ها در بخش گردشگری مصرف نمی‌شود، چرا که موضوعاتی خارج از حیطه گردشگری نیز وجود دارند که در این فعالیت‌های اقتصادی از محصولات و خدمات استفاده می‌کنند.

وی در خصوص نحوه تاثیر گردشگری بر اقتصاد، بیان کرد: اثرات مستقیم استفاده گردشگران سبب افزایش تقاضا برای نیازهای مورد نیاز تولید آن محصولات است. اثرات غیر مستقیم شامل اثراتی است که بخش‌های تامین‌کننده نیاز زنجیره خدمات گردشگری به کالا و خدمات از آن سطح می‌شوند.

بدون سرمایه‌گذاری شکل‌گیری گردشگری و تاثیرگذاری اقتصادی آن غیرممکن است

رحمانی در خصوص اهمیت سرمایه‌گذاری در گردشگری، خاطرنشان کرد: جلب سرمایه‌گذاری به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند سبب توسعه زیرساخت‌ها و گسترش فعالیت‌های مختلف شود. بی شک گردشگری فعالیتی اقتصادی وابسته به فرآیند سرمایه‌گذاری و اقتصاد بازار است و نقش سرمایه‌گذاری در توسعه گردشگری نقشی حیاتی و بنیادی در این راستا دارد؛ به همین دلیل توسعه گردشگری وابستگی کامل به سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در هر کشور داشته و بدون سرمایه‌گذاری، حتی شکل‌گیری جریان گردشگری و تاثیرگذاری اقتصادی آن غیر ممکن است.

وی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری هر چه بیشتر در این صنعت می‌تواند یک منبع مهم کسب درآمد و راهی برای پیشرفت مناطق به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته باشد. قابلیت‌های عمده صنعت گردشگری، گسترش انواع خدمات، ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد فضای تعامل و توسعه اجتماعی و انسانی به مناسب بودن فضای جذب سرمایه‌گذاری در این صنعت کمک می‌کند و از سوی دیگر جلب سرمایه‌گذاری نیز می‌تواند به وسیله توسعه زیرساخت‌ها بر گسترش صنعت‌ در شاخه‌های مختلف در توسعه صنعت گردشگری نیز موثر باشد.

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری باعث رشد این صنعت شده و با گسترش بخش گردشگری، زیرساخت‌ها افزایش پیدا ‌می‌کند که به نوبه خود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را توسط سرمایه‌گذاران خصوصی یا بخش دولتی افزایش می‌دهد. از سوی دیگر افزایش سرمایه‌گذاری در گردشگری باعث افزایش جلب گردشگران و افزایش سطوح گردشگران می‌شود و مخارجی که توسط گردشگران در داخل یک کشور هزینه می‌شود، برای آن کشور حکم صادرات را داشته و می‌تواند اثرات زیادی را ایجاد کند و زمینه‌ساز ایجاد اشتغال و درآمد بیشتر در آینده باشد.

وی بیان کرد: تجارب و تبادل کالاها و خدمات بین منطقه‌ای می‌تواند از طریق اثر سرریزی و اثر بازخوردی رشد و به دنبال آن، اشتغال آن منطقه را تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به میزان سرمایه‌گذاری در گردشگری استان طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به طور میانگین سالانه حدود ۷۰۰ میلیارد ریال بر میزان سرمایه‌گذاری در گردشگری استان افزوده شده است. جهت محاسبه مبلغ مذکور، مبلغ سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری استان در ابتدا تورم‌زدایی شده و سپس میانگین سرمایه‌گذاری مد نظر قرار گرفته است.

رحمانی اضافه کرد: برای این منظور ابتدا سناریوی افزایش ۷۰۰ میلیارد ریالی سرمایه‌گذاری در تمام فعالیت‌های بخش گردشگری و سپس افزایش در هر یک از فعالیت‌های بخش گردشگری اعمال خواهد شد و اثرات آن در خلق ارزش افزوده به صورت کلی و همچنین به صورت مستقیم و غیر مستقیم مورد تحقیق و بررسی قرار می‌گیرد.

وی گفت: در اثر افزایش ۷۰۰ میلیارد ریالی سرمایه‌گذاری در تمامی بخش‌های گردشگری، به میزان ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی استان افزوده خواهد شد. همچنین در میان فعالیت‌های گردشگری، بیشترین ارزش افزوده ایجاد شده در اثر سرمایه‌گذاری مربوط به عمده فروشی، خرده فروشی به جز وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت است.

سرمایه‌گذاری سهم بالایی در افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی استان دارد

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی تصریح کرد: کمترین اثر مستقیم در ایجاد ارزش افزوده بر اثر افزایش سرمایه‌گذاری در تمامی بخش‌های گردشگری نیز مربوط به فعالیت‌های ساختمان‌های مسکونی و حمل و نقل آبی و هوایی است. در میان سایر بخش‌های اقتصادی استان نیز بیشترین اثر غیر مستقیم ارزش افزوده ایجاد شده، مربوط به بخش خدمات واحدهای مسکونی، غیر مسکونی و تولید سایر فرآورده‌های معدنی و غیر فلزی است. بنابراین نتایج حاکی از آن است که آثار مستقیم سرمایه‌گذاری همزمان در استان سهم بسیار بالایی در افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی استان دارد.

1