12 ژوئن 2024 - 14:04
مدیر روابط عمومی فرودگاه مشهد خبر داد

افزایش ۳۵۰ درصدی ورود گردشگر خارجی به مشهد در ۴ ماه نخست ۱۴۰۱

7 سپتامبر 2022 - 16:40 dsfr.ir/1m23u

افزایش ۳۵۰ درصدی ورود گردشگر خارجی به مشهد در ۴ ماه نخست ۱۴۰۱
دریافتی
فرودگاه مشهد

مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد از افزایش ۳۵۶ درصدی تردد گردشگران خارجی در مشهد طی چهار ماه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش «دنیای سفر» حسن جعفری در گفت و گو با ایسنا در خصوص وضعیت پروازهای فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد اظهار کرد: مجموع تعداد پروازهای فرودگاه مشهد در چهار ماه ابتدای سال جاری ۱۹ هزار و ۲۷ مورد بوده که این رقم نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته ۲۶ درصد رشد داشته است.

وی افزود: در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۱ بیش از ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار مسافر در فرودگاه مشهد جابه جا شده اند که این میزان نسبت به چهار ماه ابتدایی سال گذشته ۸۱ درصد افزایش داشته است.

افزایش ۱۲ و ۲۱۴ درصدی پروازهای داخلی و خارجی

مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد در خصوص میزان تغییرات در پروازهای فرودگاه مشهد ادامه داد: از ابتدای امسال ۱۵ هزار و ۶۷۸ پرواز داخلی و ۳۳۴۹ پرواز خارجی در فرودگاه مشهد نشست و برخاست داشته که تعداد پروازهای داخلی و خارجی به ترتیب نسبت به وضعیت مشابه در سال گذشته ۱۲ و ۲۱۴ درصد رشد داشته است.

افزایش ۵۹ و ۳۵۶ درصدی تردد مسافران داخلی و خارجی

جعفری در خصوص میزان تغییرات در جابه جایی مسافران فرودگاه مشهد نیز گفت: در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۱ بیش از ۲ میلیون و ۹۰ هزار مسافر داخلی و بیش از ۴۸۵ هزار گردشگر خارجی در این فرودگاه جابه جا شده اند که نسبت به همین بازه در سال گذشته به ترتیب ۵۹ و ۳۵۶ درصد رشد داشته است.

وی در مورد میزان نشست و برخاست پروازها به تفکیک در چهار ماه نخست اول امسال یادآور شد: در مجموع فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد در فروردین ماه ۳۹۷۵ پرواز با ۱۸ درصد افزایش، در اردیبهشت ماه ۴۴۹۲ پرواز با ۵۳ درصد افزایش، در خرداد ماه ۴۹۸۹ پرواز با ۲۷ درصد افزایش و در تیر ماه ۵۵۷۱ پرواز با ۱۴ درصد افزایش نسبت به مدت زمان مشابه خود در سال ۱۴۰۰ نشست و برخاست داشته است.

مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد در خصوص میزان جابه جایی مسافران در این فرودگاه به تفکیک چهار ماه نخست سال جاری تصریح کرد: در فروردین ماه بیش از ۵۳۰ هزار مسافر با ۷۰ درصد افزایش، در اردیبهشت ماه بیش از ۶۱۴ هزار مسافر با ۱۳۳ درصد افزایش، در خرداد ماه بیش از ۶۸۵ هزار مسافر با ۷۹ درصد افزایش و در تیر ماه بیش از ۷۴۹ هزار مسافر با ۶۰ درصد افزایش نسبت به مدت زمان مشابه در سال ۱۴۰۰ در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد مشهد جابه جا شده اند.

1