24 فوریه 2024 - 21:44
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس:

دو شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی در شیراز تعلیق شد

22 اوت 2015 - 11:30 dsfr.ir/sb96n

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس از تعلیق 2 شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی در شیراز خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس سیدموید محسن نژاد در این رابطه گفت: تعلیق این 2 شرکت با عنایت به بررسی پرونده ها در رای جلسه کمیته فنی صورت گرفته است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی فارس در ادامه اضافه کرد: با توجه به رای جلسه کمیته فنی "دفتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی مشاورین سفر" به مدت 3 ماه و "شرکت خدمات مسافرتی دنیای تعطیلات برتر" نیز به مدت 1 ماه تعلیق شده اند.

به گفته وی، این 2 شرکت در طول این مدت مجاز به انجام تبلیغات جدید و فروش نبوده و صرفا مجاز به انجام تعهدات پیشین خود می باشند.

محسن نژاد افزود: از ابتدای سال جاری بیش از 90 مورد بازرسی از دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی فارس انجام شده است که از این تعداد 9 مورد تذکر، 3 مورد تعلیق، 1 مورد اخطار، 4 مورد صدور پروانه و 5 مورد تشویق صورت گرفته است.

بنابراین گزارش بر اساس آیین نامه های نظارت بر فعالیت شرکت های خدمات مسافرتی و جهانگردی که در خدمات رسانی مطلوب به گردشگران و مسافران دارای ضعف و یا نواقصی بوده در مرحله نخست با اخطار کتبی و در صورت عدم توجه فعالیت آن ها به صورت تعلیق درخواهد آمد و چنانچه رعایت قوانین و مقررات و تذکرات از سوی آن شرکت نادیده گرفته شود مجوز فعالیت لغو می گردد.

شایان ذکر است در حال حاضر استان فارس دارای 147 دفتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی می باشد.

1