22 فوریه 2024 - 10:56

افزایش ۳۰۰ درصدی ورود مسافران خارجی به مشهد در فروردین ماه

21 می 2022 - 21:20 dsfr.ir/it0hx

افزایش ۳۰۰ درصدی ورود مسافران خارجی به مشهد در فروردین ماه
دنیای سفر
فرودگاه بین المللی مشهد

مدیر روابط عمومی فرودگاه هاشمی نژاد مشهد از افزایش ۱۸ درصدی پروازها در فروردین ماه سال جاری نسبت به وضعیت مشابه در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

به گزارش «دنیای سفر» حسن جعفری در گفت و گو با ایسنا در خصوص وضعیت پروازهای فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد نسبت به وضعیت مشابه آن در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: با توجه به برنامه ریزی و مجوزهای اخذ شده، این پروازها نسبت به مدت زمان مشابه در فرودین سال گذشته ۱۸ درصد افزایش داشته است.

وی اضافه کرد: از آنجا که افزایش پروازها با اعزام و پذیرش مسافر رابطه مستقیم داشته و محدودیت های ۶۰ درصدی ظرفیت پذیرش پروازها نسبت به زمان مشابه لغو شده، تعداد مسافران نیز ۷۰ درصد افزایش داشته است.

مدیر روابط عمومی فرودگاه هاشمی نژاد مشهد ادامه داد: همچنین تعداد پروازها در این ماه نسبت به ماه قبل یک درصد افزایش و اعزام و پذیرش مسافر نیز ۳ درصد کاهش داشته است.

جعفری در خصوص میزان تغییرات ورود مسافران خارجی عنوان کرد: در فروردین ماه سال جاری ورود مسافران خارجی به مشهد حدود ۳۱۰ درصد افزایش داشته است. در فروردین ماه سال جاری ۲۹۱ پرواز با بیش از ۴۱ هزار مسافر خارجی وارد مشهد شده است، این در حالی است که در فروردین سال گذشته، ۹۳ پرواز به همراه ۱۰ هزار و ۳۵۰ مسافر وارد مشهد شده بود.

وی تصریح کرد: از ۱۹۸۷ پرواز خارجی در فروردین ماه، ۵۸ درصد پروازها داخلی، ۸ درصد مربوط به پروازهای خارجی و ۷ درصد پروازها به عتبات عالیت اختصاص یافته است.

مدیر روابط عمومی فرودگاه هاشمی نژاد مشهد گفت: ۱۶۹۸ پرواز داخلی به ۳۰ مسیر داخلی توسط ۱۸ شرکت هواپیمایی داخلی انجام شده که بیشترین پرواز مربوط به مسیر مشهد- تهران با ۷۲۷ پرواز و ۱۰۰هزار و ۲۵۷ مسافر بوده است.

جعفری خاطرنشان کرد: از ۲۸۹ پرواز خارجی انجام شده به ۱۸ مسیر خارجی که توسط ۹ شرکت هواپیمایی داخلی و ۸ شرکت هواپیمایی خارجی شده، بیشترین پرواز مربوط به مسیر مشهد- نجف با ۱۰۵ پرواز و ۱۷ هزار و ۴۱ مسافر بوده است.

وی یادآور شد: از ۱۹۸۷ پرواز خارجی که در فروردین ماه ۱۴۰۱ انجام شده ۶۱۶ پرواز (معادل ۳۱ درصد پروازها) با تاخیر ۳۰ دقیقه و بیشتر انجام شده است. به طور متوسط هر پرواز تاخیردار با حدود ۸۰ دقیقه تاخیر انجام شده است.

1