25 فوریه 2024 - 18:12

واردات 343 میلیون دلاری وسایل عکاسی

18 اوت 2015 - 11:20 dsfr.ir/yd0ca

واردات این محصولات نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از لحاظ وزن 6.75 درصد رشد یافته است.

به گزارش صدای اقتصاد در لیست تجارت خارجی گمرک، محصولات زیادی وارد و صادر می شوند. در قسمت 18 محصولات وارداتی محصولات جذابی دیده می شود. در این قسمت، "آلات و دستگاه های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، سنجش، کنترل، دقت سنجی، آلات و دستگاه های طبی جراحی، اشیا صنعت ساعت سازی، آلات موسیقی، اجزا و قطعات و متفرعات آنها" دیده می شود.

بر اساس گزارش گمرک، در 4 ماه اول سال 94، 358 میلیون و 835 هزار و 672 دلار از این محصولات وارد کشور شده است. واردات این محصولات نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از لحاظ وزن 6.75  درصد و از لحاظ ارزش 2.55 درصد رشد یافته است.

در 4 ماه اول سال جاری، 6986.1 تن "آلات و دستگاه های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، سنجش و کنترل" به ارزش 343 میلیون و 171 هزار و 243 دلار به کشور وارد شده است. همچنین در این مدت، 487.8 تن اشیا صنعت ساعت سازی به کشور وارد شده است که ارزش آن ها 14 میلیون و 903 هزار و 88 دلار بوده است.

همچنین بر اساس این گزارش، در 4 ماه اول سال 273.8 تن آلات موسیقی، اجزا و متفرعات این آلات به ارزش 761 هزار و 342 دلار وارد کشور شده است.

شایان ذکر است؛ امروزه دوربین عکاسی یکی از همراهان ثابت گردشگران و ملزومات سفر برای ثبت خاطرات و لحظات خوش سفر است.

1