اجرای برنامه جامع گردشگری کشور تا پایان سال 94

17 اوت 2015 - 16:00 dsfr.ir/hw7xz

برنامه جامع گردشگری کشور تا پایان سال جاری تهیه و آماده اجرا می شود.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مسعود سلطانی فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: برنامه جامع گردشگری کشور با استفاده از رهنمودهای مقام معظم رهبری، سیاست ها و رویکردهای رئیس جمهور محترم و با استفاده از مطالعات، گزارش های قبلی و وضعیت فعلی گردشگری کشور و ظرفیت های فراوان بخش های فرهنگی، تاریخی، طبیعی، مذهبی-زیارتی و گردشگری سلامت تا پایان سال 1394 تهیه می شود، تا از ابتدای برنامه 5 ساله ششم توسعه کشور از سال 1395 به اجرا درآید.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه یک شورای راهبردی برای مدیریت، تکمیل و نظارت بر چگونگی تهیه برنامه جامع گردشگری کشور انتخاب شده است، یادآور شد: شورای معاونین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تعدادی از اساتید رشته های ذیربط دانشگاه و نمایندگان تشکل های مردم نهاد و بخش خصوصی، عضو این شورای راهبردی هستند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ادامه داد: تا پایان سال جاری برنامه جامع گردشگری کشور نهایی و جهت تصویب به شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور تقدیم خواهد شد.

سلطانی فر تصریح کرد: در حال حاضر در برخی استان ها برنامه ها و اقداماتی در راستای تهیه طرح های توسعه گردشگری صورت می گیرد، اما ما به یک برنامه جامع و کامل نیاز داریم که جزئیات مشخص و شفافی را در رابطه با توسعه صنعت گردشگری در اختیار استان ها قرار دهد.

معاون رئیس جمهور از تمامی دست اندرکاران، مطلعین، دانشگاهیان و اندیشمندان عرصه گردشگری در داخل و خارج از کشور خواست تا چنانچه نظر، پیشنهاد و یا طرحی برای بارورشدن برنامه جامع گردشگری کشور دارند به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ارسال کنند.

وی افزود: امیدواریم برنامه جامع گردشگری کشور قبل از آغاز برنامه ششم توسعه به تصویب شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برسد و به عنوان دستور کار همه دستگاه های اجرایی در فرآیند توسعه گردشگری کشور مورد استفاده قرار گیرد.

1