1 مارس 2024 - 11:45

راه اندازی کارگروه گردشگری در قلعه سلاسل

15 اوت 2015 - 17:10 dsfr.ir/e762h

راه اندازی کارگروه گردشگری در قلعه سلاسل
سایت جهانی سازه های آبی شوشتر

پس از گذشت 2 ماه از تاسیس معاونت گردشگری در سایت جهانی شوشتر، معاونت و کارگروه گردشگری در قلعه سلاسل راه اندازی شد.

بعد از گذشت 2 ماه از راه اندازی معاونت گردشگری در سایت جهانی سازه های آبی شوشتر، مدیریت پایگاه جهانی شوشتر با هدف ارتقاء کیفیت گردشگری در شوشتر، معاونت و کارگروه گردشگری را در قلعه سلاسل مستقر کرد.

بیژن حیدری، مدیر پایگاه سازه های آبی ـ تاریخی شوشتر با بیان اینکه ارتقاء گردشگری در محوطه های تاریخی ارزشمند از برنامه های ضروری پایگاه جهانی سازه های آبی ـ تاریخی شوشتر است به دنیای سفر گفت: پایگاه جهانی سازه های آبی شوشتر  دو ماه پیش با هدف ارتقاء گردشگری در سایت های تاریخی و جهانی اقدام به تاسیس معاونت گردشگری در محوطه جهانی سازه های آبی شوشتر کرد.

او گفت: پایگاه جهانی شوشتر نه تنها به موضوعات تخصصی میراث فرهنگی می پردازد که قرار است در برنامه هایی مشخص و سازماندهی شده در حوزه های مختلف از جمله طبیعت شوشتر، ظرفیت های فرهنگی مذهبی و همچنین صنایع دستی و آداب و رسوم این منطقه فعالیت های جدی داشته باشد.

آن طور که مدیر پایگاه سازه های جهانی شوشتر اعلام می کند، پایگاه جهانی شوشتر از تمامی برنامه هایی که در زمینه معرفی شوشتر انجام گیرد استقبال می کند. به همین منظور به تازگی معاونت و کارگروه گردشگری را در قلعه سلاسل که محوطه تاریخی و متعلق به دوره ساسانی است مستقر کرده اند تا این محوطه ارزشمند از حالت انزوا خارج شود.

حیدری گفت: راه اندازی قلعه سلاسل یک تفاهم نامه سه جانبه است که میان پایگاه سازه های آبی ـ تاریخی شوشتر، معاونت صنایع دستی استان و اداره میراث فرهنگی شوشتر منعقد شده است. 

1