1 مارس 2024 - 11:17

تشکیل کارگروه مشترک برای ارزیابی و درجه بندی هتل های کشور

10 ژوئیه 2017 - 15:00 dsfr.ir/ec2ou

تشکیل کارگروه مشترک برای ارزیابی و درجه بندی هتل های کشور
عصر گردش
پذیرش هتل آسمان اصفهان

کارگروهی مشترک بین جامعه هتلداران، ارزیابان هتل ها و ض در راستای دستیابی به نقطه مطلوب برای درجه بندی هتل های کشور تشکیل می شود.

"معاون گردشگری"

به روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مرتضی رحمانی موحد در نشست هم اندیشی با هیأت مدیره جامعه هتلداران و ارزیابان استانداردسازی استان های کشور که در محل معاونت گردشگری برگزار شد، گفت: با توجه به اهمیت فرآیند استانداردسازی واحدهای اقامتی و ارتقای سطح خدمات، دستیابی به افزایش سرعت امور، کاهش دغدغه ها و حرکت به سوی نقطه مطلوب ارزیابی و درجه بندی واحدهای اقامتی، همواره جزو اولویت های اجرایی این حوزه قرار دارد.

وی اظهار کرد: بر همین اساس با هدف تدوین سیاست های سه عنصر ساختار، ضوابط و فرآیند ارزیابی و درجه بندی هتل ها، کارگروهی مشترک بین جامعه هتلداران، ارزیابان هتل ها و معاونت گردشگری تشکیل می شود.

رحمانی موحد همچنین با بیان این که نیاز است هتلداران کشور بیش از پیش توانمند شوند، اظهار کرد: یافتن بهترین راه، اجرا و اداره کار و نیز به کارگیری نظام خودارزیابی می تواند ضمن ایجاد رقابت در افزایش ضریب اشغال واحدها و نیز افزایش میزان رضایتمندی مسافران موثر واقع شود.

وی یادآور شد: در حوزه کیفیت خدمات با مفروضات ثابت به معنای ضوابط، قوانین و دستورالعمل های بالادستی و متغیرهایی متناسب با شرایط جاری و واقعیت ها رو به رو هستیم که برای ایجاد تناسب مطلوب و رفع چالش های احتمالی می توان با واگذاری امور تخصصی و حرفه ای به جامعه هتلداران در تسریع روند ارتقا کیفیت خدمات مؤثرتر عمل کرد.

رحمانی موحد در ادامه هتلداری را قدیمی ترین حلقه زنجیره گردشگری نامید و گفت: قرار گرفتن این شاخه در رده صنعت، نمایانگر ویژگی های متمایز هتلداری به شمار می آید که متاسفانه روند بلوغ و توسعه آن در ایران با کندی همراه بوده است.

وی افزود: ضمن پذیرش شرایط موجود می توان با پرهیز از نقد امکانات حال حاضر و عدم مقایسه دائمی آن با صنعت موفق هتلداری در کشورهای پیشرفته، راهکاری جمعی برای افزایش کیفیت خدمات هتل های کشور و در پی آن افزایش ضریب اشغال و درآمدزایی واحدهای مربوطه در نظر گرفت.

رحمانی موحد همچنین کیفیت خدمات گردشگری را نمادی از اندرون کشورها و درجه بندی کیفیت خدمات را تکلیفی حاکمیتی خواند و تصریح کرد: وقتی گردشگران از حلقه های صنعت گردشگری همانند هتل ها، حمل و نقل و ... استفاده می کنند، میزان رضایتمندی خود را به کشور مربوطه، فرهنگ و مهمان نوازی عمومی و در نهایت حاکمیت آن نسبت می دهند، در نتیجه نوع خدمات این حوزه و کسب رضایتمندی مشتری از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار است.

معاون گردشگری بر بهره برداری از تجربیات، انباشت دانش و جایگاه حقوقی موجود میان فعالان تخصصی این حوزه و جامعه هتلداران و همچنین تعریف فرآیند ارتباط و کسب مشاوره در زمینه استانداردسازی تاکید کرد.

1