28 سپتامبر 2023 - 14:32

سند توسعه گوهر سنگها در استان فارس تدوین شد

25 ژوئیه 2015 - 12:30 dsfr.ir/ot9vs

معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی استان فارس گفت: سند توسعه گوهر سنگ ها در فارس تدوین شد.

زهرا الحمدی با اشاره به موقعیت خاص شیراز در زمینه بازار سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی افزود: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس با رهنمودهای استانداری و سایر دستگاه های مرتبط در راستای اشتغال و کارآفرینی سندی استراتژی و برنامه های عملیاتی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی استان فارس را تدوین کرد.

الحمدی گفت: در تدوین این سند ضمن نگاه کارشناسی به بحث گوهر سنگ ها، وظائف تمامی دستگاه های اجرایی مرتبط تنظیم و مشخص شده است.

وی همچنین افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد با حضور صاحب نظران و کارشناسان و بهره برداری از طرح مطالعاتی و عملیاتی کشور به عنوان شاخص و الگو، سند و برنامه عملیاتی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی برای استان توسط کارشناسان معاونت صنایع دستی فارس تنظیم گردید.

1