عضو هیئت مؤسس انجمن راهنمایان گردشگری استان تهران:

عملکرد سازمان میراث فرهنگی در تعامل با بخش خصوصی مثبت است

22 آوریل 2017 - 15:00 dsfr.ir/j97yn

عملکرد سازمان میراث فرهنگی در تعامل با بخش خصوصی مثبت است
میثم رودکی / دنیای سفر
بازدید راهنمایان گردشگری از موزه ملی ایران

عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و #گردشگری را در دوره مدیریت جدید در تعامل با بخش خصوصی مثبت ارزیابی می کنم.

"عضو هیئت مؤسس انجمن راهنمایان گردشگری استان تهران"

آرش نورآقایی از فعالان بخش خصوصی حوزه گردشگری، با بیان این مطلب به خبرنگار میراث آریا گفت: «تعامل سازنده ای بین بخش خصوصی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وجود دارد که می تواند در بلندمدت در کشور ما موجب شکوفایی و رونق گرفتن صنعت گردشگری شود. در این مورد، تعامل با فعالان بخش خصوصی مهم است، که خوشبختانه این تعامل و همکاری در سطحی مطلوب برقرار است.»

این فعال بخش خصوصی گردشگری یکی از نمونه های موفق تعامل بخش خصوصی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را برگزاری کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری در ایران عنوان کرد و افزود: «در ماه های گذشته برگزاری همایش کمیسیون جهانی راهنمایان گردشگری در تهران گامی بلند در مسیر رونق بخشی به صنعت گردشگری در ایران بود. این همایش که به همت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی، گردشگری برگزار شد فرصتی طلایی در اختیار فعالان خصوصی بخش گردشگری قرار داد که توانستند با همکاران خود در سطح جهانی ارتباط برقرار کنند.»

نورآقایی یکی دیگر از نقاط قوت فعالیت های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را سفرهای رئیس این سازمان به نقاط حاشیه ای کشور و استان های مختلف عنوان کرد و افزود: «یکی از کارهای خوب دوران ریاست دکتر زهرا احمدی پور همین سفرهای او به استان هایی همچون سیستان وبلوچستان و دیگر استان های حاشیه ایِ کشور است. این استان ها ظرفیت های فراوانی برای رشد و توسعه گردشگری دارند. اتفاقاً این دست سفرها و بازدید مستقیم رئیس سازمان از توانمندی ها و ظرفیت های مختلف این استان ها در زمینه گردشگری و صنایع دستی و دیدار با فعالان این عرصه ها در این استان ها می تواند راه گشا باشد.»

نورآقایی در انتها، ضمن اشاره به تعامل مثبت بین بخش خصوصی و سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری، تأکید کرد: «تعامل بخش خصوصی با سازمان در چند وقت اخیر مثبت و پیش برنده بوده است. البته پیشنهاد می کنم که از نظرات کارشناسی فعالان بخش خصوصی و همچنین کسانی که تحصیلات آکادمیک مرتبط با گردشگری دارند بیش از گذشته استفاده شود؛ این کار می تواند کمک شایانی به حوزه گردشگری کشور در مسیر دستیابی به اهداف توسعه گردشگری در افق 1404 بکند.»

1