واگذاری غیرکارشناسانه سورت را نابود می کند

11 مارس 2017 - 13:40 dsfr.ir/389o2

واگذاری غیرکارشناسانه سورت را نابود می کند
علیرضا بهرامی
گردشگران در حال بازدید از چشمه های باداب سورت

دبیر انجمن زیست محیطی #مازندران گفت: واگذاری بدون برنامه ریزی و کارشناسی منجر به نابودی #سورت خواهد شد.

داریوش عبادی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: واگذاری یک اثر ملی و جهانی هیچ مفهومی ندارد و کار عاقلانه ای نیست. بخش خصوصی به دلیل کسب منفعت اقتصادی بیشتر ممکن است منجر به تخریب سورت شود.

دبیر انجمن زیست محیطی مازندران خاطرنشان کرد: مدیریت نادرست تاکنون ضربه های زیست محیطی بسیاری بر سورت وارد آورده که منجر به تخریب قسمت هایی از این جاذبه شگفت انگیز شده است.

عبادی افزود: واسپاری باداب سورت بدون مدیریت محاسبه شده و بدون در نظر گرفتن توان اکولوژیک این جاذبه به طور قطع به تخریب سورت می انجامد.

وی یادآورشد: انجمن های زیست محیطی و محافظ محیط زیست خواهان بررسی کارشناسانه طرح واگذاری سورت هستند و طرحی را مورد قبول دارند که نظارت عملی و کارآمد در آن وجود داشته باشد در غیر اینصورت با واگذاری سورت مخالفت می کنند.

عبادی گفت: سازمان های دوست دار محیط زیست خواهان برنامه ریزی، ساماندهی و مدیریت در باداب سورت هستند اما چون در حال حاضر طرح های نظارتی و شاخصی برای حضور گردشگران در سورت تعریف نشده است دغدغه های زیادی از واگذاری سورت به بخش خصوصی برای شان ایجاد شده است. این که چه تعداد گردشگر از چه مسیرهایی وارد سورت شوند تا تخریب سورت نگیرد باید در طرح های واگذاری لحاظ شده باشد.

دبیر انجمن زیست محیطی مازندران تصریح کرد: هیچگونه سازه ای نباید در اطراف باداب سورت ایجاد شود چرا که ایجاد هرگونه سازه جمعیت و توریسم فراوانی را گرد این چشمه جمع می کند که می تواند مشکلات زیست محیطی به بار آورد.

1