26 سپتامبر 2023 - 16:45
http://dsfr.ir/3eeoa7

برچسب : The Ramsar Convention on Wetlands

آشنایی با کنوانسیون رامسر

آشنایی با کنوانسیون رامسر

کنوانسیون رامسر (The Ramsar Convention on Wetlands) پیمانی بین المللی درباره حفاظت از تالاب های جهان است و در...