24 آوریل 2024 - 11:01
http://dsfr.ir/92nfhp

برچسب : گردشگری زنجان

شبکه فرانس ۲۴ مستند چاقوی زنجان را می سازد

شبکه فرانس ۲۴ مستند چاقوی زنجان را می سازد

مدیرکل میراث فرهنگی، #گردشگری و صنایع دستی #زنجان گفت: گروه مستندساز شبکه فرانس ۲۴ با همکاری معاونت صنایع...