6 اکتبر 2021 - 01:48
http://dsfr.ir/flgeja

برچسب : پیمان نبهانی

خوزستان به دنبال جذب گردشگران اکسپو دبی

خوزستان به دنبال جذب گردشگران اکسپو دبی

سرپرست معاونت گردشگری #خوزستان گفت: «در بازه زمانی برگزاری نمایشگاه دبی #اکسپو، با توجه به نزدیک بودن محل...