13 ژوئن 2024 - 03:18
http://dsfr.ir/pbklby

برچسب : میراث کردستان

ثبت ۱۲ اثر تاریخی کردستان در فهرست آثار ملی

ثبت ۱۲ اثر تاریخی کردستان در فهرست آثار ملی

مدیرکل میراث فرهنگی، #گردشگری و صنایع دستی کردستان گفت: ۱۲ اثر از استان #کردستان در فهرست آثار منقول و ملی...