9 دسامبر 2023 - 14:33
http://dsfr.ir/k5x9gl

برچسب : قهوه اسپرسو

اسپرسو؛ یکی از روش های مشهور دم آوری قهوه

اسپرسو؛ یکی از روش های مشهور دم آوری قهوه

تهیه #قهوه به سه روش دمی، ترک و اسپرسو امکانپذیر است. خروجی مایع غلیظ و سیاه و خامه نارنجی رنگ از شاخصه های...