24 فوریه 2024 - 23:36
http://dsfr.ir/1jtpad

برچسب : عباس خداشناس

بسترسازی اعزام زائران به سوریه از فرودگاه مشهد در دستور کار قرار گرفت

بسترسازی اعزام زائران به سوریه از فرودگاه مشهد در دستور کار قرار گرفت

مدیر روابط عمومی حج و زیارت خراسان رضوی گفت: بستر اعزام زائران استان خراسان رضوی برای #سفر زیارتی به #سوریه...