22 ژوئن 2024 - 23:16
http://dsfr.ir/vej6cf

برچسب : دولت سیزدهم

آیا هتلداران به کمک دولت آینده امیدوار باشند؟

آیا هتلداران به کمک دولت آینده امیدوار باشند؟

وا اسفا از کمک های دولت به هتلداران/ آیا باید به کمک دولت آینده امیدوار بود؟/ یادداشت مشاور جامعه حرفه ای...
دولت از صنعت هتلداری و گردشگری حمایت کند

دولت از صنعت هتلداری و گردشگری حمایت کند

رئیس هیئت مدیره جامعه هتلداران استان اردبیل گفت: دولت از سرمایه گذاران صنعت گردشگری حمایت واقعی داشته باشد.