24 آوریل 2024 - 11:52
http://dsfr.ir/zrn3t8

برچسب : تیمور کریمزایی

روستای آبادان ایرانشهر نیازمند توجه مسوولان است

روستای آبادان ایرانشهر نیازمند توجه مسوولان است

بخشدار دامن #ایرانشهر در جنوب #سیستان و #بلوچستان گفت: روستای آبادان با چشم اندازهای زیبا و مجتمع خدماتی،...