9 دسامبر 2023 - 15:31
http://dsfr.ir/ln95r5

برچسب : تهیه اسپرسو

اسپرسو؛ یکی از روش های مشهور دم آوری قهوه

اسپرسو؛ یکی از روش های مشهور دم آوری قهوه

تهیه #قهوه به سه روش دمی، ترک و اسپرسو امکانپذیر است. خروجی مایع غلیظ و سیاه و خامه نارنجی رنگ از شاخصه های...