2 مارس 2024 - 07:47
http://dsfr.ir/8pzybx

برچسب : تروریسم

سرقت آثار تاریخی و میراث عراق توسط غربی ها

سرقت آثار تاریخی و میراث عراق توسط غربی ها

غارتگری #داعش نسبت به میراث فرهنگی #عراق و بهانه هایی که غربی ها برای حفاظت از این آثار می آوردند تا میراث...
درخواست باستان شناسان برای حفظ میراث فرهنگی افغانستان

درخواست باستان شناسان برای حفظ میراث فرهنگی افغانستان

از همه کنش گران نظامی، سیاسی و اجتماعی در تحولات اخیر در #افغانستان می خواهیم مسئولانه و متعهدانه نسبت به حفظ...