درخواست باستان شناسان برای حفظ میراث فرهنگی افغانستان

17 اوت 2021 - 08:00 dsfr.ir/cu8gq

درخواست باستان شناسان برای حفظ میراث فرهنگی افغانستان
افغانستان امروز
فرهنگیان و فعالان مدنی بامیان: آثار باستانی بامیان درخطر جدی نابودی قرار دارد

از همه کنش گران نظامی، سیاسی و اجتماعی در تحولات اخیر در #افغانستان می خواهیم مسئولانه و متعهدانه نسبت به حفظ میراث #فرهنگی و #تاریخی افغانستان تلاش کرده و از تکرار فجایعی مانند انفجار مجسمه های #بودا در #بامیان جلوگیری کنند.

به گزارش دنیای سفر، انجمن علمی باستان شناسی ایران در بیانیه ای از همه دولت های همسایه و مسئولان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و کشور درخواست کرد تا مسئولانه برای جلوگیری از بحران انسانی و فرهنگی در افغانستان چاره ای بیندیشند تا علاوه بر عبور از بحرانِ جنگی فراگیر، میراث فرهنگی منطقه نیز حفظ شود.

در بیانیه انجمن علمی باستان شناسی ایران آمده است: «تحولات تلخ ماه های اخیر در افغانستان، نگرانی و اندوه بسیاری از مردمان فرهنگ دوست و صلح طلب در سراسر جهان را موجب شده و بیش از آن، ایرانیان این همسایگان و دوستان دیرینه ملت افغان را در اندوه فرو برده است. امروز سرزمین افغانستان و ملّت ستمدیده افغان، بیش از هر زمان دیگری مورد حمله و آماج جنگی داخلی و فراگیر قرار گرفته اند که بازیگران داخلی و خارجی آن، ثمره ای جز ویرانی و بی خانمانی برایشان رقم نخواهند زد.

بازیگران این جنگ و خونریزی، خواه داخلی و خواه عناصر بیگانه، هر یک در پی منافع خود بوده و در این هرج و مرج، بیشترین خسران و ضرر به مردم ستمدیده افغانستان خواهد رسید. سرنوشت مردان و زنان و پسران و دختران پاک این سرزمین با رفتارهای غیرانسانی و غیراخلاقیِ قدرت طلبان گره خورده و شوربختانه بیم آن می رود که گنجینه غنی فرهنگ، هنر و ادب افغانستان نیز به تباهی کشیده شود.

انجمن علمی باستان شناسی ایران، هر گونه اقدامی که به تمامیت ارضی سرزمین افغانستان، هویت فرهنگی و شخصیت اجتماعی ملّت آن خدشه ای وارد کند و جان دختران و پسران، زنان و مردان بی گناه را به خطر بیندازد، محکوم می کند. همچنین، از همه کنشگران نظامی، سیاسی و اجتماعی در تحولات اخیر در این کشور می خواهد مسئولانه و متعهدانه نسبت به حفظ میراث فرهنگی و تاریخی افغانستان اهتمام ورزیده و از تکرار فجایعی مانند انفجار مجسمه های بودا در بامیان جلوگیری کنند. میراث فرهنگی و تاریخی سرزمین افغانستان، حبل المتینِ اقوام تاجیک، هزاره، پشتون، ازبک، ایماق، ترکمن، بلوچ، براهویی، پامیری و دیگر اقوام آن است و محافظت ویژه از آن ضرورت دارد.

این میراث ارزنده بشری علاوه بر این که در مقیاس منطقه ای متعلق به تمام کشورهای همسایه افغانستان در بُعد ملی و اسلامی است، در مقیاس جهانی بخشی از میراث بشری در این بخش از کره خاکی است. بر این اساس انجمن علمی باستان شناسی ایران از همه دولت های همسایه و به ویژه مسئولان جمهوری اسلامی ایران و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می خواهد مسئولانه برای جلوگیری از بحران انسانی و فرهنگی در افغانستان چاره ای عاجل بیندیشند تا ضمن عبور از بحرانِ جنگی فراگیر و حفظ میراث فرهنگی آن، از رنج مردم افغان کاسته شود و صلح و امنیت منطقه در معرض تهدید قرار نگیرد.

همچنین از همه نهادهای بین المللی به ویژه سازمان ملل درخواست می شود از رویکردهای یک جانبه گرایانه و سیاست های یک بام و دو هوا دوری گزیده و تدابیری را برای حل مسالمت آمیز مسأله افغانستان بیندیشند.

انجمن علمی باستان شناسی ایران امیدوار است با نظارت طرف های درگیر در منطقه و سازمان ملل، به ویژه نهاد علمی و فرهنگی یونسکو، میراث فرهنگی آن از بناهای یادمانی تا اشیاء موزه ای به نحوی شایسته محافظت شود و از دست غارتگران و چپاولگران داخلی و بین المللی در امان بماند.

 تجربه داعش در ویرانی آثار ملّی و جهانی سوریه و عراق یادآور اقدامات تلخ و غیرقابل جبرانی است که نیاز به اقدامات هماهنگ به ویژه از سوی دولت های منطقه، همدلی جهانی و منطقه ای دارد تا شاهد تکرار دوباره آن در این بخش از حوزه فرهنگی جهانِ پارسی نباشیم. بازگشت صلح به سرزمینی با تمدّن و ریشه های فرهنگی مشترک با ایران با پشتوانه ای چندهزارساله و رفع مشکلات پیش آمده دور از دسترس نخواهد بود و ایمان داریم بهار افغانستان نیز فراخواهد رسید.»

1