24 آوریل 2024 - 11:39
http://dsfr.ir/7zsjlk

برچسب : احداث موزه

خطر توسعه مخرب در میراث فرهنگی در پی تعدد برنامه احدث موزه ها

خطر توسعه مخرب در میراث فرهنگی در پی تعدد برنامه احدث موزه ها

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی نوشت: تعدد برنامه های وزارت #گردشگری درباره احداث موزه ها و توسعه موزه داری در...