20 اکتبر 2019 - 05:14
http://dsfr.ir/dwlyo5

موزه صلح تهران

اندیشه تأسیس این موزه در ملاقات اعضای انجمن حمایت از قربانیان سلاح های شیمیایی در تهران با مسئول هماهنگی شبکه جهانی موزه های صلح در سال 1384 شکل گرفت.

موزه صلح تهران در پارک شهر قرار دارد، این موزه دارای یک سالن اصلی برای نشان دادن پیامدهای جنگ ها در دنیا و نیز عواقب کاربرد سلاح های شیمیایی و اتمی است.

در این موزه، اسناد و اشیای منحصر به فردی از جنگ شیمیایی علیه مردم ایران، صلح در فرهنگ دینی و ملی ایرانیان و ... به نمایش درآمده است. هم چنین تلاش شده تا بازدید کنندگان با جنبش جهانی صلح بویژه شخصیت ها و سازمان های مربوطه آشنا شوند.

عکاس مجموعه : میثم رودکی