http://dsfr.ir/asxmu7

بیست و ششمین نمایشگاه صنایع دستی

بیست و ششمین نمایشگاه ملی و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی در مصلی تهران در حال برگزاری است.

این نمایشگاه از 5 تا 10 خرداد از ساعت 10 صبح تا 20 شب پذیرای علاقمندان خواهد بود.

عکاس مجموعه : میثم رودکی