http://dsfr.ir/rubohs

رونمایی از بانوی هفت هزار ساله تهران

اسکلت بانوی هفت هزار ساله تهران از امروز (یکشنبه 6 دی ماه) به مدت 50 روز در بخش ایران باستان موزه ملی ایران رونمایی شد.

خبر مرتبط را اینجا بخوانید.

عکاس مجموعه : امین خسروشاهی