18 نوامبر 2019 - 08:04
http://dsfr.ir/q96ikt

جشن تیرگان و همایش روز ملی دماوند

جشن تیرگان و همایش روز ملی دماوند با حضور معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست در رینه آمل برگزار شد.
 
عکاس مجموعه : فائزه سلیمی