24 فوریه 2024 - 22:56

مینا رشیدی

مینا رشیدی دبیر سرویس گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی

کارشناسی و ارشد مدیریت جهانگردی را با گرایش برنامه ریزی و توسعه گردشگری در دانشگاه علامه طباطبایی خوانده ام. موضوع پایان نامه من آسیب شناسی کسب و کارهای  گردشگری خانوادگی در قشم بود.

هنر، طبیعت و سفر را دوست دارم. به یادگیری تمام زبان ها علاقه دارم. زمان زیادی نیست که می نویسم ولی در همین مدت کوتاه عاشق نوشتن شده ام. چند سالی است با موسسه طنین طبیعت تیرگان، به همران دوستان و به عنوان کارشناس توانمندسازی و صنایع دستی در تلاشیم از گردشگری به عنوان یکی از شیوه های معیشتی تکمیلی برای حفاظت از محیط زیست  استفاده کنیم.

این جا رویدادها و همایش های مرتبط با گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی و هر آن چه که می تواند با گردشگری و سفر مرتبط باشد را پوشش می دهم به ویژه آن جا که موضوع به جوامع محلی و توانمندسازی آن ها مرتبط باشد.