28 آوریل 2021 - 20:47

میثم رودکی

سفر كردن مرا فروتن می كند، در سفر است كه پهناور بودن جهان و عظمت آن را كشف می کنم. می خواهم علاوه بر یک گردشگر یک کاشف نیز باشم.

سفر نقطه اتصال همه فعالیت های مورد علاقه من است: گردشگری ، عکاسی ، کوهنوردی ، هیجان ، طبیعت و ماجراجویی.

میثم رودکی، دانشجوی گردشگری

آدرس وب سایت شخصی: رویای هیمالیا