مهدی رودکی

مهدی رودکی

مدیر مسوول

زندگی ماجراجویی تمام است و سفر، بخش تحقق‌یافته همه آن ماجراجویی‌هایی است که در ذهن ما می‌گذرد. خوشحال یا غمگین؛ زندگی در جریان و ماجراجویی پشت در، چمدان‌بسته آماده است تا روزمرگی را بر هم زند و ما را راهی کند؛ راهی سفر. سفر هر چه باشد، مسوولانه است. ما مسوولیم، سفر برویم و مسوولیم از خود، دیگران و هر آن چه که بخشی از تجربه سفرمان است، نگهداری کنیم. این‌گونه است که مسافر، رشد می‌کند و "پخته می‌شود"، جوامع توسعه می‌یابند، فرهنگ‌ها حفظ می‌شوند و زندگی فردی و اجتماعی مسافران، پرمعناتر و ماجراجویانه‌تر به‌پیش می‌رود. همه اینها یعنی بهانه‌هایی "بیشتر" برای سفرهای "بیشتر".

و اما من، این جا در "دنیای سفر"، همراه دوستان هر روزه می‌کوشیم این مسوولیت را به خود و دیگران یادآوری کنیم.

قصه‌هایم را در چاوبل می‌نویسد؛ بخوانید.