21 مارس 2021 - 06:46
محبوب ترین مقاصد گردشگری در اروپا

محبوب ترین مقاصد گردشگری در اروپا

بر اساس آخرین گزارش کمیسیون سفر اروپا، این قاره برای ششمین سال پیاپی با رشد بالاتر از متوسط به عنوان...
مدیران گردشگری عاجز از ساخت سرویس بهداشتی بین راهی

مدیران گردشگری عاجز از ساخت سرویس بهداشتی بین راهی

مدیران گردشگری عاجز از ساخت سرویس بهداشتی بین راهی، توسعه صنعت توریسم پیشکش!
روستاها؛ فرصتی برای توسعه پایدار

روستاها؛ فرصتی برای توسعه پایدار

گردشگری روستایی در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگ ترین واقعیت های اقتصادی جهان است.