حمایت از بوم گردی به شرط ثبت شدن در آثار ملی

27 فوریه 2017 - 09:30 dsfr.ir/dv0f9

حمایت از بوم گردی به شرط ثبت شدن در آثار ملی
ایسنا
محمدحسن طالبیان در گردهمایی مدیران اقامتگاه های بوم گردی

معاون میراث فرهنگی وعده ی حمایت و مرمت مشارکتی خانه های بوم گردی به شرط ثبت شدن در فهرست آثار ملی را مطرح کرد.

به گزارش ایسنا، محمدحسن طالبیان در گردهمایی مدیران اقامتگاه های بوم گردی با اشاره به تجربیاتی که در زمان تهیه پرونده ثبت جهانی کویر لوت، از اقامت در بوم گردی های شهداد کسب کرده است، اظهار کرد: بوم گردی رابطه خوبی بین میراث فرهنگی و گردشگری برقرار کرده، بنابراین همه ما حتی در کمیته های مختلفی که در دولت تشکیل می شود، از این پروژه بسیار استقبال می کنیم، چون عینا مصداق توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی است و به محیط زیست و گردشگری و البته جوامع محلی کمک می کند.

او سپس گفت: ما در همه زمینه ها آمادگی داریم، چه به لحاظ قوانین و چه حمایت مادی و معنوی، به بوم گردی کمک کنیم تا فعالیت آن ها وسعت گیرد، چون معتقدیم وجود آن ها به از دست نرفتن مناطق تاریخی کمک می کند.

به گزارش ایسنا، اکبر رضوانیان - مدیر یکی از اقامتگاه های بوم گردی - که حدود یک دهه پیش خانه ای تاریخی در کاشان را تملک کرد تا آن را به اقامتگاه بومی گردشگری تبدیل کند و به خاطر مرمت آن با بدهی سنگینی روبه رو شد، از معاون میراث فرهنگی پرسید که حمایت شان چگونه است، آن هم در شرایطی که مدیران اقامتگاه های بومی و بخصوص خانه های تاریخی هیچ گاه رنگ اعتبارات مرمت و احیا را ندیده اند.

طالبیان نیز در پاسخ به این پرسش گفت: این بخش، مشارکتی است. ما فقط به آن هایی که در فهرست آثار ملی ثبت شده اند می توانیم اعتبار بدهیم. بناهایی که جزو این فهرست نیستند، بودجه شان را باید از بخش گردشگری و سرمایه گذاری تأمین کنند.

وی بیان کرد: در این سه سال، تعداد پروژه های مرمت مشارکتی از 100 بنای تاریخی به 300 واحد رسیده و امسال تعداد آن ها به 900 واحد افزایش یافته است. در قالب این پروژه ما به شرط آن که بنا در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد، 10 تا 50 درصد حمایت مشارکتی می کنیم. منظور این است که پولی نمی دهیم، بلکه مصالح در اختیار قرار می دهیم یا در مرمت و معماری کمک می رسانیم.

او از مدیران اقامتگاه های بوم گردی درخواست کرد که اگر فهرستی از خانه های ثبت شده در آثار ملی وجود دارد، ارائه دهند تا سال آینده تحت حمایت قرار گیرند.

طالبیان در عین حال تأکید کرد: بوم گردی ها را آنچنان نمی توان در اولویت قرار داد تا وقتی که افرادی در خانه های تاریخی ساکن هستند و باید از این حمایت بهره مند شوند.

وی اضافه کرد: ما در این طرح، جنبه های دولتی را ضعیف می کنیم و جنبه های مردمی را تقویت خواهیم کرد. هرچند در سال های گذشته اعتبار کم بوده، ولی سعی می شود همان هم به سمت مردمی و بخش خصوصی سوق داده شود.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
2 + 14 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1