حدود 10 هتل در استان کرمان در حال ساخت است

20 فوریه 2017 - 11:30 dsfr.ir/jn839

حدود 10 هتل در استان کرمان در حال ساخت است
wikihotels.ir
هتل کپری کرمان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و #گردشگری استان #کرمان گفت: حدود 10 #هتل در استان کرمان در حال ساخت است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمود وفایی در آخرین جلسه کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی استان کرمان در سال 95 اظهار داشت: استان کرمان در بهره برداری از موقعیت های بزرگ خود به خوبی عمل نکرده است.

وی با بیان اینکه در هر سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان کرمان جزو استان های برتر کشور هستیم خاطرنشان کرد: 7 هزار اثر در استان کرمان شناسایی شده که از این تعداد 700 اثر تاریخ ثبت ملی شده است.

وفایی با اشاره به اینکه 7 پرونده میراث جهانی از استان کرمان است که 5 اثر آن ثبت جهانی شده است گفت: بناهای تاریخی در این دوره بازسازی و مرمت شد که هر کدام شان می توانست عملکرد یک دوره مدیریتی باشد.

وی با بیان اینکه معادل ظرفیت هتلی در استان کرمان اقامتگاه بوم گردی ایجاد شده است افزود: در سال جاری 100 اقامتگاه بوم گردی در استان کرمان ایجاد شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان با تاکید بر ایجاد زیرساخت های گردشگری در استان کرمان گفت: به همین منظور حدود 10 هتل در استان کرمان در حال ساخت است.

وی با اشاره به اینکه ستاد سفر استان کرمان مدتی است فعال شده و برنامه ریزی برای استقبال از مسافران نوروزی در حال انجام است تصریح کرد: استان کرمان آماده استقبال از گردشگران و مسافران نوروزی است.

1