گرو گرفتن پاسپورت خارجی ها در هتل ها برچیده شود

15 فوریه 2017 - 13:30 dsfr.ir/lh2ow

گرو گرفتن پاسپورت خارجی ها در هتل ها برچیده شود
نامشخص
پاسپورت

مدیرعامل گروه هتل های #ایرانگردی و #جهانگردی نسبت به برچیدن گرو گرفتن #پاسپورت گردشگران خارجی در #هتل ها تأکید کرد.

مهرداد تاوتلی درباره فرهنگ گرو نگرفتن پاسپورت گردشگران خارجی و حتی شناسنامه و کارت ملی مسافران در هتل ها اظهار داشت: به واقع در هتلداری روز دنیا دیگر پاسپورت و کارت شناسایی افراد به عنوان گرو گرفته نمی شود و روش های دیگری در این زمینه وجود دارد.

وی ادامه داد: در این زمینه باید از صفحات پاسپورت و کارت هویتی مسافر اسکن گرفته شود و بعد پاسپورت به گردشگر برگردانده شود و به هیچ عنوان نباید مدارک شناسایی افراد در نزد رزپشن هتل نگهداری شود.

مشکلات گرو گرفتن پاسپورت گردشگر

مدیرعامل گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی به ابعاد مشکلات گرو گرفتن پاسپورت گردشگران خارجی پرداخت و گفت: یکی از مشکلات مفقود شدن و ربوده شدن پاسپورت مسافر است زیرا نگهداری پاسپورت های گردشگران در اکثر هتل ها بسیار مناسب نیست.

ترویست ها یک پاسپورت ندارند

تاوتلی درباره مسائل حفاظتی در زمینه گرفتن پاسپورت از توریست ها و اینکه شاید برخی خارجی ها با هدف غیرگردشگری و خطرناک به ایران سفر کنند و در آن موقع گرفتن پاسپورت آنان می تواند در شناسایی هویت شان کمک کند، این مسئله را رد کرد و توضیح داد: مطمئن باشید اگر یک ترویست به کشورمان سفر کند با پاسپورت واقعی خودش سفر نمی کند، بنابراین گرو گرفتن پاسپورت از خارجی ها در هتل های کشورمان باید تغییر کند.

آغاز اسکن از پاسپورت گردشگران به جای گرو گرفتن

مدیرعامل گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی درباره اقدامات گروه هتل های زیر مجموعه مدیریت خود برای گرو نگرفتن پاسپورت خارجی ها توضیح داد: مسلما گرو نگرفتن پاسپورت توریست در هتل ها به یک فرهنگ سازی نیاز دارد ولی ما در مجموعه هتل ها و مراکز اقامتی خودمان این کار را شروع کردیم و به جای گرو گرفتن پاسپورت گردشگر خارجی از صفحات آن اسکن گرفته و پاسپورت به مسافر برگردانده می شود که البته باید این کار گسترش یابد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری تسنیم » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1