18 اکتبر 2019 - 10:44
معاون رئیس جمهوری:

دستیابی به توسعه پایدار گردشگری نیازمند عزم و اراده ملی است

14 فوریه 2017 - 18:00 dsfr.ir/36923

دستیابی به توسعه پایدار گردشگری نیازمند عزم و اراده ملی است
میراث آریا
زهرا احمدی پور رئیس سازمان میراث فرهنگی

برای توسعه پایدار #گردشگری ما به روابط سیستماتیک بین دستگاهی با عزم و اراده ملی برای مدیریت این بخش نیاز داریم.

"رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری"

به گزارش میراث آریا، زهرا احمدی پور معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، در نشست «هم اندیشی گردشگری پایدار برای توسعه» که امروز 26 بهمن با حضور مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری، استرکیش لاروش، رئیس دفتر منطقه ای یونسکو در ایران، فعالان بخش خصوصی، سمن ها و تشکل های حرفه ای برگزار شد، گفت: «این نشست ها به صورت مستمر با حضور مدیران بخش گردشگری، فعالان و صاحب نظران این بخش به منظور همفکری و هم اندیشی برای تنظیم چارچوب مشخص و برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف گردشگری پایدار برگزار می شود.»

ادبیات توسعه پایدار بر مبنای صیانت از توانایی ها و منابع نسل آینده است

او با بیان اینکه گردشگری در قالب یک صنعت می تواند به یکی از عناصر تعیین کننده سیاست های کلی نظام تبدیل شود، افزود: «ادبیات توسعه پایدار بر مبنای پاسخ گویی به نیازهای فعلی انسان، بدون خدشه وارد کردن به توانایی و منابع موردنیاز نسل آینده، پایه ریزی شده است و ما برای صیانت از توانایی نسل آینده ملزم به رعایت ملاحظاتی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی هستیم.»

معاون رئیس جمهوری یادآور شد: «این ملاحظات در هر کدام از این سه عرصه به ما کمک می کند که ضمن داشتن نگاهی متوازن و متعادل به توسعه، به خلق سرمایه بپردازیم، انباشت این سرمایه ها ظرفیت توسعه را افزایش می دهد.»

تعهد اخلاقی نسبت به نسل آینده شاه بیت توسعه پایدار

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اضافه کرد: «زمانی که از بُعد پایداری به توسعه توجه می کنیم، باید تعهد اخلاقی را در قبال نسل آینده در نظر بگیریم. فرایند توسعه صنعتی در جهان بدون توجه به تعهد اخلاقی در حال حرکت بود، درحالی که داشتن تعهد اخلاقی به نسل آینده شاه بیت اصلی بحث توسعه پایدار است.»

احمدی پور افزود: «با پذیرفتن تعهد اخلاقی به عنوان یک اصل در بحث توسعه پایدار، حفظ منابع اجتماعی و سرمایه های انسانی، محیطی و اقتصادی در کانون توجه قرار می گیرد و ما باید بر این اساس، مدیریت منابع و چگونگی استفاده از ظرفیت های موجود را برای ایجاد رفاه عمومی و نیز رعایت حقوق تمامی افراد و حرکت جامعه به سوی افقی امیدبخش را در دستور کار قرار دهیم.»‎

تنظیم رابطه جامعه میزبان و میهمان تولید ثروت را در پی دارد

او گفت: «در فرایند صنعتی شدن آنچه شرکت ها و بنگاه های بزرگ اقتصادی را به چالش کشید نادیده گرفتن نیروی انسانی بود؛ ازاین رو، صاحبان این بنگاه های اقتصادی به سمت توجه نشان دادن به تعهدهای اجتماعی حرکت کردند. همچنین پس از شناسایی آفت ها و نظام بهره کشی صنعتی شدن، نظریه پردازان به این سمت حرکت کردند که اگر بخواهند با رویکرد اجتماعی به توسعه پایدار به موفقیت دست یابند، باید فرصت های برابر را در اختیار همه افراد جامعه قرار دهند و این خود مستلزم توجه به توزیع عادلانه منابع، کاهش فقر و توسعه جوامع محلی بود؛ لزوم توجه به این ابعاد کمک کرد تا این صاحب نظران چارچوب هایی پیش بینی کنند که با توجه به آن چارچوب ها بتوانند در این مسیر به موفقیت دست پیدا کنند.»

معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه سریع ترین رشد را صنعت گردشگری داشته است، بررسی سرعت این رشد را در مسیر دستیابی به پایداری این حوزه مورد تأکید قرار داد و اضافه کرد: «با تنظیم رابطه جامعه میزبان و میهمان می توانیم ثروت تولید کنیم. باید به این نکته توجه کنیم که آیا جامعه میزبان آمادگی لازم را برای میزبانی از گردشگر و درعین حال توانایی مقاومت کردن و نیز محافظت از پهنه هویتی خود را دارد یا نه.»

توجه به جایگاه جامعه میزبان در توسعه پایدار گردشگری

احمدی پور تصریح کرد: «در توسعه پایدار گردشگری باید به جایگاه جامعه میزبان توجه شود. همچنین باید تغییرات جامعه میزبان را به ازای وارد شدن ثروت و درآمد بررسی کرد. این بررسی ها نشان می دهد که ما واقعاً در مسیر توسعه گردشگری پایدار حرکت می کنیم یا نه. اگر جامعه میزبان انعطاف پذیری لازم را در مواجهه با حضور گردشگران داشته باشد، آن گاه می توان مطمئن بود که پایداری گردشگری در مسیر درستی حرکت می کند.»

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به اینکه در بخش گردشگری به روابط سیستماتیک بین دستگاهی، با عزم و اراده ملی برای مدیریت این بخش، نیاز داریم افزود: «معرفی فرصت ها و مسیرهای جدید گردشگری، گردشگر را به طرف خود می کشاند. باید درعینِ معرفی این فرصت های جدید، پیش از وارد شدن مقاصد جدید به چرخه گردشگری، به پیوست فرهنگی و توسعه پایدار توجه کنیم.»‎

او گفت: «نام گذاری سال 2017 به نام سال توسعه پایدار گردشگری اتفاق مهم و سرمایه خوبی است، اما چگونگی استفاده از این فرصت موضوعی است که باید موردتوجه قرار گیرد.»

ایجاد تصویر مثبت جدید در ذهن گردشگران حرکت به سوی اهداف گردشگری پایدار است

معاون رئیس جمهوری افزود: «گردشگری ازجمله بخش هایی است که بیشترین تأثیر را از تکان های سیاسی دنیا می پذیرد و می توان گفت حساس ترین موضوع در مناسبات بین المللی گردشگری است. مدیریت این موضوع و کاهش تنش هایی که بر اثر این تکان های جهانی ایجاد می شود، موضوع مهمی است که باید در دستور کار قرار دهیم.»

احمدی پور اضافه کرد: «ما می خواهیم در این منطقه ناامن از ثبات و امنیت کشورمان صحبت کنیم و به گردشگران بگوییم که می توانیم مقصد گردشگری مناسبی باشیم. باید تلاش کنیم که ذهن گردشگران را از ایران هراسی و اسلام‎هراسی خالی کنیم و تصویر جدید و مثبتی از کشورمان در اذهان گردشگران ایجاد کنیم. اگر این اتفاق بیفتد، می توانیم بگوییم یک گام مثبت در راستای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری برداشته ایم.»

استفاده از رویکرد آکادمیک ما را به اهداف توسعه گردشگری پایدار می رساند

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تصریح کرد: «اگر سیاست های قائم به فرد پشتوانه حوزه گردشگری باشد، ما را به توسعه پایدار در این بخش نمی رساند؛ چراکه با هر تغییر رویکرد، روند اجرای سیاست ها و برنامه ریزی ها با چالش مواجه می شود.»

معاون رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه برای توسعه صنعت گردشگری باید به چارچوب هایی مشخص دست پیدا کرد، یادآور شد: «در حوزه گردشگری دو رویکرد سلبی و ایجابی وجود دارد، اما آنچه به این بخش کمک می کند راه میانه است. باید با استفاده از رویکرد آکادمیک، مسیری را پایه گذاری کنیم که بتواند ما را به اهداف تعیین شده در سازمان جهانی جهان گردی برای سال 2017 در حوزه توسعه پایدار گردشگری برساند و بدین ترتیب، هم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان دستگاه متولی و هم صنعت گردشگری که یک بخش فرادستگاهی است مسیر خود را پیدا کنند.»

احمدی پور تصریح کرد: «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از پیشنهاد ها و نظرات صاحب نظران و فعالان عرصه گردشگری برای تبدیل کردن این صنعت به یکی از منابع تولیدکننده قدرت در کشور استقبال می کند.»‎

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
6 + 11 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1