25 فوریه 2020 - 15:44

تعامل بین شرکت های بیمه و راهنمایان گردشگری افزایش یابد

3 فوریه 2017 - 09:00 dsfr.ir/sm0gi

تعامل بین شرکت های بیمه و راهنمایان گردشگری افزایش یابد
africatravelresource.com
تور گردشگری در کنیا

برای تعریف یک بسته جدید بیمه ای ابتدا باید احساس نیاز شود و شاید عدم اطلاع سازمان های بیمه ای از نیازهای طبیعت گردان و کوهنوردان باعث شده است تا امروز پوشش مورد نیاز کوهنوردان تامین نشده باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایسنا، امیرحسین جفاری صبح پنج شنبه در همایش ایمنی و حقوق ورزشی در اجرای تورهای طبیعت گردی و کوهنوردی که به همت جهاد دانشگاهی اصفهان و مرکز گردشگری علمی - فرهنگی دانشجویان ایران و جمعی از شرکت های بیمه اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: در تعریف بیمه های جدید حتی فرهنگ و رفتارهای مردم یک جامعه در قبال یک موضوع نیز بررسی می شود. حتی قوانین موجود نیز در تعیین تعرفه بیمه ها موثر است.

معاون اداره کل فنی مجتمع امور بیمه ای بیمه ایران استان اصفهان ادامه داد: برای تعریف یک بسته جدید بیمه ای ابتدا باید احساس نیاز شود و شاید عدم اطلاع سازمان های بیمه ای از نیازهای طبیعت گردان و کوهنوردان باعث شده است تا امروز پوشش مورد نیاز کوهنوردان تامین نشده باشد. در بیمه فراوانی و شدت خسارات مهم است و باید در این باره، شرکت های بیمه اطلاعات کاملی داشته باشند.

غفاری، افزود: باید سلسله جلسات طولانی و با حوصله ای بین نمایندگان شرکت های بیمه و راهنمایان تور و کوهنوردان و طبیعت گردان برگزار شود تا با بررسی دقیق اعداد و رقم ها و آمار و ریسک های این فعالیت ها، بسته های دقیق بیمه ای تدوین شود.

وی گفت: بیمه هایی که در حال حاضر نیز توسط گروه های کوهنوردی استفاده می شود باید به طور دقیق و کامل همه پوشش های مورد نیاز تیم برای شرکت بیمه مطرح شود تا شرکت بیمه بتواند بهترین تعرفه موجود را به این گروه ها ارائه کند.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
18 + 1 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1