30 می 2020 - 13:56
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

نیازمند تأسیس دانشکده های تخصصی احیا هستیم

18 ژانویه 2017 - 09:30 dsfr.ir/z73uf

نیازمند تأسیس دانشکده های تخصصی احیا هستیم
صادق میرحسینی
خانه قاجاری امیرخان بزی

رشته دانشگاهی مرمت بناهای #تاریخی در کشور داریم اما در #آموزش های این #رشته #دانشگاهی بیشتر مسائل مربوط به #معماری مدنظر است.

"عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس"

به گزارش روابط عمومی صندوق احیا و بهره برداری اماکن فرهنگی - تاریخی، سید جواد ساداتی نژاد گفت: احیای اصولی و نظام مند بناها و بافت های تاریخی در شهرهایی که به شکل جدی آن را انجام داده اند هم ازنظر فرهنگی و هم ازنظر اقتصادی توانسته موفقیت خود را ثابت کند نشان دهد که این موضوع تا چه اندازه می تواند زمینه بهبود شرایط و رشد یک شهر را مهیا سازد.

نماینده کاشان افزود: احیا، اداره و بهره برداری از یک بنای تاریخی و یا قسمتی از بافت تاریخی یک شهر در واقع نیازمند مجموعه ای از تخصص هاست که از علم مدیریت تا شهرسازی و معماری و تاریخ را شامل می شوند و بی توجهی به هرکدام می تواند مجموعه یک عملیات احیاء را در یک بنا یا بافت تاریخی ناکام بگذارد.

وی ادامه داد: کشور ما هم اکنون به توسعه صنعت گردشگری نیازمند است و این موضوع تنها جنبه اقتصادی ندارد و جنبه های فرهنگی و هویتی و تبلیغاتی آن هم برای ما همان قدر دارای اهمیت هستند که جنبه اقتصادی و اشتغال زایی آن اهمیت دارد.

وی تأکید کرد: توسعه صنعت گردشگری نیز خود نیازمند مهیاکردن زمینه جاذبه های گردشگری در شهرها و مناطق مختلف کشور است که یکی از مهم ترین آن ها همین بناها و بافت های تاریخی شهرهای مختلف هستند.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: ما که امروز چه به لحاظ اقتصادی و چه فرهنگی نیازمند فراگیری احیای بناهای تاریخی و افزایش مقاصد گردشگری خود هستیم باید به فکر زیرساخت علمی و آموزشی این کار به شکل فراگیر هم باشیم تا بتوانیم یک مجموعه عملیات علمی و کارشناسی شده فارغ از آزمون و خطا را در کشور پیش ببریم.

ساداتی نژاد تصریح کرد: بر همین اساس شهرهایی مانند کاشان یا یزد که تجربه موفقی در احیای بافت ها، محله ها و بناهای تاریخی دارند می توانند محل مناسبی برای تأسیس دانشکده های تخصصی احیا باشند و به نظر می رسد امروز ما به تأسیس چنین مراکز علمی و آموزشی نیازمند باشیم.

وی ادامه داد: ما امروز در کشور رشته دانشگاهی مرمت بناهای تاریخی را داریم اما در آموزش های این رشته دانشگاهی بیشتر مسائل مربوط به معماری مدنظر است، حال آنکه یک عملیات کامل احیا در یک بنا یا بافت تاریخی هم دارای زوایای مدیریتی است، هم بازاریابی و هم جامعه شناسی و هم تخصص های دیگر که در رشته های دانشگاهی فعلی به صورت متمرکز وجود ندارد.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
12 + 4 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1