تغییر مسیرهای گردشگری و الگوی مصرف صنایع دستی با کمک زنان

16 ژانویه 2017 - 08:00 dsfr.ir/l53uz

تغییر مسیرهای گردشگری و الگوی مصرف صنایع دستی با کمک زنان
مرتضی لطف اللهی
رئیس سازمان میراث فرهنگی در دیدار با انجمن زنان کارآفرین

لازم است با نگاهی تخصصی تر به دنبال تعریف نقش برای زنان در سه عرصه #گردشگری، صنایع دستی و #میراث #فرهنگی باشیم.

"رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری"

به گزارش میراث آریا، زهرا احمدی پور که در دیدار با انجمن زنان کارآفرین سخن می گفت، افزود: «همکاری و هم افزایی سازمان میراث فرهنگی و زنان کارآفرین برای شناسایی مزیت های منطقه ای در کشور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. با شناسایی این مزیت ها، خوشه ها به وجود می آیند و از اتصال خوشه ها، می توانیم برای هر منطقه یک برند مشخص کنیم.»

او در ادامه با اشاره به اینکه انقطاع بین نسل ها به دلیل ازهم گسیختگی فرهنگی اتفاق افتاده، خاطرنشان کرد: «ما یک رسالت فرهنگی بر عهده داریم که می توانیم در کنار آن، منافع اقتصادی هم داشته باشیم و زنان در این مسیر سفیران ما هستند.»

رئیس سازمان میراث فرهنگی، در این باره توضیح داد: «زنان کارآفرین می توانند برای یافتن نقشه راه مناسب و کاربردی با محوریت زنان، در راستای تغییر و تنوع مسیرهای گردشگری و تغییر الگوی مصرف صنایع دستی کمک کنند و همراه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باشند. برای دستیابی به این اهداف مسیر همواری را پیش رو داریم و اگر زنان را همفکر و همپا کنیم با تحرک بیشتری در این مسیر پیش خواهیم رفت.»

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
9 + 1 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1