1 مارس 2024 - 10:34

آغاز عملیات هرس و خشکه برداری درختان باغ نیاوران

13 ژانویه 2017 - 14:00 dsfr.ir/sc6zt

آغاز عملیات هرس و خشکه برداری درختان باغ نیاوران
payamspot.blogspot.com
کوشک احمد شاهی در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

عملیات هرس و خشکه برداری درختان باغ #نیاوران آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران عملیات هرس و خشکه برداری درختان باغ نیاوران با هدف ایمن سازی فضای باغ در حال پیگیری و انجام است.

در این طرح شاخه های خشک درختان باغ که بر اثر عوامل طبیعی ایجاد شده اند، هرس می شوند تا مانع بروز خطر برای ساختمان ها و معابر عمومی شوند.

گفتنی است باغ تاریخی نیاوران مامن گونه های مختلفی از گیاهان است. گونه گیاهی غالب موجود در باغ درخت چنار است که به دلیل کهنسال بودن درختان، عملیات خشکه برداری و هرس شاخه های زائد جهت حفاظت از درختان و ایمن سازی فضای باغ هر چندسال یکبار در این مجموعه اجرا می شود.

طرح خشکه برداری درختان باغ نیاوران پس از پیگیری مدیریت مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، با همکاری ادراه پشتیبانی سازمان میراث فرهنگی، واحد فضای سبز مجموعه و شرکت گلاله سبز در حال انجام است.

1