3 اکتبر 2021 - 10:41

فرودگاه های ایران نیاز به تغییر ساختاری دارند

8 ژانویه 2017 - 14:30 dsfr.ir/jb91h

فرودگاه های ایران نیاز به تغییر ساختاری دارند
خبرگزاری میزان
فرود اضطراری هواپیما در فرودگاه مهرآباد

تا زمان انجام نشدن تغییرات ساختاری در #مدیریت #فرودگاه های ایران نمی توان انتظار #توسعه یا بهبود شرایط اقتصادی شان را داشت.

معاون سابق سازمان هواپیمایی معتقد است: با توجه به شرایطی که فرودگاه های ایران در طول سال های گذشته داشته اند می توان به این موضوع فکر کرد که تا زمان انجام نشدن تغییرات ساختاری در مدیریت آنها نمی توان انتظار توسعه یا بهبود شرایط اقتصادیشان را داشت.

علیرضا منظری درباره صحبت های مطرح شده از بازاریابی خاص فرودگاه های بین المللی و حتی پرداخت پول به ایرلاین ها برای نشست و برخاست، توضیح داد: این موضوع درباره فرودگاه های بزرگ و پر رفت و آمد جهان صدق نمی کند. آنها هزینه خدمات فرودگاهی خود را به طور کامل و با مبالغی استاندارد دریافت می کنند اما تعدادی از فرودگاه های کوچک تر هستند که با پیش بینی مدل بازاریابی خاص خود نسبت به جذب ایرلاین های جدید اقدام می کنند.

وی ادامه داد: این فرودگاه ها به طور معمول در مناطق توریستی قرار دارند و برایشان این صرفه اقتصادی وجود دارد که با ارائه تخفیف در خدمات فرودگاهی و یا در نظر گرفتن شرایط مالی و تسهیلاتی به ایرلاین ها، آنها را به انجام پرواز در فرودگاه هایشان ترغیب کنند زیرا در صورتی که ایرلاین بتواند برای آنها مسافران جدیدی به همراه بیاورد شرایطی پیش بینی کرده اند که نه تنها هزینه ها از بین خواهد رفت که حتی درآمدهای جانبی کلانی نیز خواهند داشت.

معاون سابق سازمان هواپیمایی با بیان اینکه شرایط اقتصادی و مدل های مالی فرودگاه است که چگونگی مدیریت خدمات فرودگاهی را مشخص می کنند، توضیح داد: هر فرودگاهی طبق برنامه ریزی و شرایط خاصی که دارد تبادلات مالی خود با ایرلاین ها را نهایی می کند البته تخفیف هایی که به شرکت های هواپیمایی ارائه می شود در بسیاری از موارد زمان بندی خاص خود را دارد و به شکل دائمی ارائه نمی شود.

منظری درباره امکان استفاده از این رویکردهای مالی در فرودگاه های ایران نیز بیان کرد: امروزه در تمام دنیا به طور متوسط 70 تا 80 درصد از فرودگاه ها در اختیار بخش خصوصی است حتی کشورهایی که سخت گیری های زیادی داشته اند مالکیت فرودگاه را در اختیار دولت قرار داده اند اما مدیریت را به سرمایه گذاران بخش خصوصی سپردند. از این رو می بینیم که فرودگاه های مختلفی در سطح جهان توانسته اند به درآمدهای بالا دست یافته و جدای از خدمات هوانوردی از دیگر امکانات اقتصادی موجود نهایت استفاده را ببرند.

به گفته وی، برخلاف این تجربه جهانی هنوز فرودگاه های ایران به طور متمرکز از سوی دولت اداره می شوند و از این رو می توان گفت مشکل در مدیریت رابطه ایرلاین و فرودگاه ها به اساس و ساختار باز می گردد.

معاون سابق سازمان هواپیمایی با اشاره به صحبت های مطرح شده از سوی شرکت فرودگاه ها درباره اینکه از محل درآمدهای هوانوردی حقوق کارکنان این بخش پرداخت می شود، گفت: این مساله خلاف توصیه ایکائو است. طبق این توصیه فرودگاه ها باید تمام درآمد خود از امور هوانوردی را به توسعه زیرساخت ها و کار در همین حوزه اختصاص دهند اما با توجه به اینکه ما نتوانستیم فرودگاه هایمان را به محل درآمدهای اقتصادی نز دیک کنیم ضرورت باعث شده اوضاع فرودگاه ها چندان مناسب نباشد.

منظری خاطرنشان کرد: وقتی می بینیم حتی بعضی از فرودگاه ها نیروهای امنیتی خود را نیز به شرکت های خصوصی سپرده اند نشان از آن دارد که تجربه جهانی برخلاف عملکرد امروز ما را نشان می دهد. اگر بتوانیم تغییر ساختاری جدی در عملکرد فرودگاه های ایران به وجود بیاوریم می توان انتظار داشت که در آن زمان هر فرودگاه با توجه به شرایط اقتصادی خود و برنامه ریزی های تجاری که انجام می دهد رابطه اش را با ایرلاین ها مدیریت کند و در این چارچوب اگر نیاز بود تخفیف و بسته های مالی ارائه کرده و در غیر این صورت هزینه خدمات خود را به طور کامل دریافت کند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1