4 اکتبر 2021 - 12:24

سند توسعه صنایع دستی در دست تدوین

3 ژانویه 2017 - 17:00 dsfr.ir/rj0sq

سند توسعه صنایع دستی در دست تدوین
میثم رودکی - دنیای سفر
غرفه صنایع دستی استان بوشهر در نمایشگاه صنایع دستی تهران

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و #گردشگری از تدوین سند #توسعه #صنایع دستی خبر داد.

به گزارش میراث آریا، بهمن نامورمطلق در نشست سراسری معاونان صنایع دستی با بیان اینکه امروزه توجه به نیاز مصرف کننده بیش از هر چیزی در حوزه صنایع دستی اهمیت پیدا کرده است، افزود: «باید قبل از تولید صنایع دستی به فکر فروش آن باشیم.»

معاون صنایع دستی در ادامه با اشاره به تعداد زیاد فعالانی که وارد حوزه صنایع دستی شده اند، اظهار کرد: «متاسفانه انباشت تولید و کم بودن کشش بازار موجب شد که میان تولید و فروش رابطه متناسبی وجود نداشته باشد؛ از طرفی ما هنوز در بحث بازاریابی، بسته بندی، کاربردی و مصرفی کردن صنایع دستی مشکلاتی داریم.»

او با اشاره به اینکه دولت وارد مرحله پایانی روی کار بودن خود در این دوره شده است خطاب به معاونان صنایع دستی استان ها گفت: «برنامه هایی را که در بازه زمانی 3 ماه آخر سال و 3 ماه اول سال آینده قابلیت اجرایی و تکمیل شدن دارند مشخص کنید؛ زیرا اولویت اصلی معاونت صنایع دستی اتمام پروژه های نیمه تمام است.»

1